Mathildas Hundar

2011-12-14
08:05:14

Beteende och personlighetsbeskrivning

Hundars mentalitet är ett ämne som är mer aktuellt än någonsin. Samhällets krav på hur hundar ska uppföra sig och ansvaret som vilar på hundägarna blir allt större. Våra hundar måste idag ha en mentalitet som gör att de fungerar i de allra flesta situationer.

Det är med andra ord viktigt att de hundar som föds upp av svenska uppfödare har en bra mentalitet. På senare år har special- och rasklubbar efterlyst verktyg för att kunna beskriva och bedöma våra hundars karaktär och egenskaper vilket skulle gagna avelsarbetet.

Behovet av en mentalbeskrivning anpassad för alla hundar, oavsett ras, har blivit allt mer påtagligt. Till en sådan grundläggande orientering kan sedan rasspecifika tester och prov tillföras.

BPH är en beskrivning vars syfte är att bidra till ökad kunskap om hundars mentalitet. Den vänder sig såväl till uppfödare som vill få en bild av mentaliteten hos de hundar som ingår i avelsarbetet som till den enskilda hundägaren som vill lära sig mer om den egna hundens mentala kapacitet.

Med hjälp av BPH ökar möjligheten att identifiera de individer som utmärker sig positivt och har de egenskaper vi vill se hos våra hundar.

I kennelklubbsorganisationen är det Kommittén för Hundars Mentalitet, KHM, som ansvarar för den övergripande samordningen av arbetet med hundars mentalitet.  Det är på KHMs uppdrag som BPH har arbetats fram av en projektgrupp och granskats av sakkunniga.

Beskrivningen har provats på drygt 200 hundar parallellt med att en omfattande kvalitetssäkring har utförts. De första officiella beskrivningarna planeras under 2012.

Inledningsvis kommer fem banor att byggas i landet och fem hundraser – american staffordshire terrier, rhodesian ridgeback, nova scotia duck tolling retriever, lagotto romagnolo och shetland sheepdog – att ha företräde, men även andra är välkomna i mån av plats. Efter provperioden har alla hundraser samma möjlighet att delta.


I BPH ingår följande moment:

1. Främmande person
Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa underkastelse mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

2. Föremålslek
Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

3. Matintresse
Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

4. Överraskning
En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur engagerad hunden är av att lösa uppgiften.

5. Skrammel
En metalltrumma med en kedja i, genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig.  Hunden får kontrollera trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

6. Närmande person
En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att under-söka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

7. Underlag
Hunden och föraren går över två olika sorters underlag. Syftet är att mäta eventuell rädsla för att gå på annorlunda underlag.

8. Skott (valfritt moment)
Två skott skjuts ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott.

Efter att hunden har genomgått samtliga moment gör beskrivaren en sammanfattning av hundens agerande. Avsikten är att ge en mer övergripande bild av hunden, t ex om den är trygg, glad i människor, energisk etc.


Text ovan: skk.se


Jag såg i senaste skocken (klubbtidningen) att dem skrev om BPH och läste lite snabbt igenom texten och tyckte att det lät riktigt bra! Det återstår att se hur väl det fungerar när det väl är igång och om man behöver göra några justeringar. Jag skulle absolut kunna prova på detta. Det är alltid intressant att se hur ens hund fungerar i olika sitautioner.

Vad tycker ni om detta? Skulle ni tänka er att prova på detta?

Kommentarer:
#1: Angel

Hej! Jag tycker att jag har en intressant blogg!(som alla andra) därför undrar jag om du vill göra ett bloglovinbyte?Lägg till mig här: http://www.bloglovin.com/blog/3051460/nathalie

Säg till när du lagt till mig så lägger jag till dig! :)Om du inte vill ha dessa kommentarer ber jag om ursäkt :)

2011-12-14 @ 13:56:02

Absolut, det skulle jag! Det skulle vara riktigt intressant för min fralla.Jättebra blogg! :)

2011-12-14 @ 17:11:34
Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: