Mathildas Hundar

2011-07-03
17:35:00

Bearded Collie - Mentalitet

Mentalitet
Bearded collien är en trevlig sällskapshund med fina allroundegenskaper. Den ska enligt rasstandarden vara ”vaken, livlig, aktiv och ha gott självförtroende. Den ska vara en mentalt stabil och intelligent vallhund, utan några tecken på nervositet eller aggressivitet.” Det är varje uppfödares plikt att ha hela standarden som ledstjärna i sitt avelsarbete.

Bearded colliens vallhundsegenskaper yttrar sig genom bl.a. följsamhet och lyhördhet vilket gör den mycket givande att arbeta med. Många framgångsrika lydnads- och agilityhundar vittnar om detta. Bearded collien ställer också gärna upp på vallning, bruks och viltspår mm.

En bearded collie skall fungera i samvaron med människor och artfränder. Den skall fungera i samhället och njuta av sina dagliga promenader utan problem.

Ljudkänslighet och skotträdsla förekommer. Detta får inte hindra hunden att leva ett behagligt liv. Blir hunden rädd ska den avreagera snabbt. Ett absolut förkastligt beteende är när rädslan består och hunden blir blockerad. För att motverka förekomsten av detta beteende krävs att uppfödare ställer hårda krav på avelsdjurens mentalitet. Dessutom är det mycket viktigt att uppfödare har tillräcklig kunskap för att kunna informera valpköpare om hur man förebygger och även hanterar situationer då hunden uppvisar icke önskvärda beteenden, då dessa kan bli bestående om hunden behandlas fel.

Nulägesbeskrivning
I 2003 års hälsoenkät svarade drygt 40 procent att de som helhet tyckte att rasens mentalitet var utmärkt. Samtidigt uppgav nästan 4 av 5 bearded collieägare att deras hund var rädd för ljud, främst för åska, skott och smällare. Man bör ha i åtanke att bearded collien brukar kallas för ljudkänslig, vilket innebär att de reagerar på många typer av ljud, men att de också snabbt bearbetar och släpper detta. Ett sådant beteende är fullt normalt för rasen och innebär inte att hunden (nödvändigtvis) är rädd för ljudet. I enkäten var inte uttrycket "rädd” närmare definierat. Det lämnades öppet för respondenterna att själva tolka detta, vilket kan ha medfört att så många uppgav att deras hundar var rädda för ljud. Att problemet finns i rasen är tydligt, men dess utbredning och omfattning är svårt att uttala sig om utifrån enkäten.

Från år 1997 och fram till mars år 2005 fanns 118 stycken genomförda MH (MH=Mentalbeskrivning Hund) på bearded collie. Bearded collien räknas idag till Grupp 1, sektion 1 Vallhundar. Relevansen i att jämföra vår ras med brukshundarna har ifrågasatts, liksom huruvida momenten i en MH klarar av att mäta en vallhunds önskade mentalan egenskaper, såsom uthållighet och självständigt arbete. De största skillnaderna mellan vår ras och brukshundarna finns i skottmomentet, där bearded collien i större omfattning riktar intresse mot skytten eller annat, samt i momentet ljudkänslighet, där bearded collien behöver mer stöd av sin ägare för att gå fram och undersöka det som skramlade. Det finns också avvikelser bland andra moment, såsom lägre jaktintresse, mindre hotbeteenden samt en större förmåga att koppla av vid passivitet.

På senare år har ett intresse för vallning med bearded collie uppstått i Sverige. Rasklubben har arbetat fram ett anlagsprov för vallning och sedan år 2000 anordnas ett årligt mästerskap i fårvallning. Genom anlagsproven har det konstaterats att många av dagens bearded collie har kvar vallningsinstinkten, trots att detta inte har varit något som varit prioriterat i avelsarbetet under modern tid. Fram till oktober år 2005 har drygt 140 bearded collies genomfört godkänt vallanlagsprov.

Sammanfattningsvis finns det enligt hälsoenkäten många ägare/uppfödare som tycker att rasens mentalitet är utmärkt eller mycket bra. Samtidigt visar samma enkät och MH på problem med rädslor för skott och avsaknad av nyfikenhet. Vallanlagsproven visar att det finns vallningsinstinkter kvar i dagens bearded collie.

Text: RAS framställd av SKK/AK


Kommentera inlägget här:
Namn: Kom ihåg mig?
Mailadress:  
Bloggadress:  
Kommentar: